13.10.2020

Gripivaktsiin

Rapla Perearstikeskuses on gripivaktsiin otsa lõppenud. Uusi vaktsineerimisi kirja panna ei ole võimalik. 

22.12.2019

e-posti aadresside muutus

Alates 23,12,2019 on Rapla Perearstikeskuse üldine e-posti aadress - info[ät]raplapak.ee

Töötajate aadresside puhul kasutame vormingut - eesnimi.perenimi[ät]raplapak.ee

Rapla Perearstikeskuse e-posti aadressid on ainult ametialaseks suhtluseks.

 

Kommertsteadaandeid, reklaami ja rämpsposti palun mitte saata!

28.9.2019

Rapla Perearstikeskus asub nüüd uuel aadressil Alu tee 1 Raplas

​​Rapla Perearstikeskus asub nüüd uuel aadressil haigla lähedale Alu tee 1, nn vanemas,  kahekorruselises korpuses. Sissepääs perearstikeskusesse on maja peauksest ehk kirikupoolsest uksest. I korrusel on perearstikeskuse kabinetid uksest tulles paremat kätt. II korrusel on kõik kabinetid perearstide ja pereõdede kasutada. Majas on tõstuk, inimestel, kel on raske treppidest liikuda, saavad kasutada tõstukit II korrusele tulemiseks. 

 

Perearstikeskuse registratuur on II korruse ootealal paremat kätt. II korruse ootealal on ka järjekorra automaat kust saab võtta järjekorra numbri registratuuri või protseduuride tuppa (nn endisesse kabinetti 13). 

I korrusel on teine protseduuride ruum (praegune kabinett 32), ka selle ukse taha tuleb järjekorraautomaat. 

 

II korrusel on olemas imetamisruum. 

 

Seoses kolimisega on toimundu muudatused ka perearstide töökorralduses. 

 

Rapla Perearstikeskusega kontakteerumiseks jäävad kaks numbrit: 485 5344 ja 485 7706; endine dr Herodese number (489 4011) ei jää kasutusse. 

Perearstikeskusesse helistamisel vastavad telefonidele pereõed. Kui on soov registreeruda vastuvõtule, palun rääkige mõne sõnaga oma terviseprobleemist, et pereõde leiaks Teie seisundist lähtuvalt Teile sobiva aja perearsti või pereõe vastuvõtule. 

 

Kuna telefonidele vastavad pereõed, kes siis ei jätku enam perearstide telefonitunnid. Perearstid hakkavad ise vastuvõtu jooksul või vastuvõtu järgselt helistama nendele patsientidele, kes vajavad arsti tähelepanu terviseseisundi tõttu, analüüside tulemuste tõttu või muul põhjusel.  Aastate jooksul on meie perearstide nimistud suureks kasvanud, nimistutes on palju selliseid patsiente, kel on erinevad kroonilised haigused ning perearstil peab olema aega, et tegeleda inimestega, kes vajavad arsti aega ja tähelepanu. Kui Teie telefoninumber või aadress muutub, palun teavitage sellest ka perearstikeskust. 

 

Need inimesed, kes pöörduvad terviseprobleemi või trauma tõttu mõne haigla erakorralise meditsiini osakonda ning vajavad tervisest tulenevalt töövõimetuslehte perearstilt, siis palun võtke perearstikeskusega 2-3 tööpäeva jooksul ühendust ja teatage, et teil on vajalik töövõimetusleht. 

 

Retseptide pikendamise osas võib helistada perearstikeskusesse või saata teate kodulehe kaudu üldmeilile. 

 

Kolimise ajal palume mõistvat suhtumist ja kannatlikkust. Plaaniline töö jätkub plaanipäraselt. Täpse kuupäeva, mil perearstid töötavad uutes ruumides anname teada kodulehel ja  ajakirjanduse kaudu.

28.2.2017

2017. aastast jõustusid muudatused nakkushaiguste tervisekontrollis

2017. aasta algusest jõustusid muudatused nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses, mis reguleerivad töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes.

Ühe olulisema muudatusena kaob tööandjatel kohustus saata töötaja töötamise ajal korrapärasesse tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringule. Arvestades, et töötaja võib nakatuda ning haigestuda nakkushaigusesse mis tahes ajahetkel, ei ole võimalik määrata tõenduspõhist ajaperioodi, mille jooksul on töötajate regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes otstarbekas ja vajalik.

Kuigi regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes kaob, jääb tööandjal õigus saata töötaja täiendavasse tervisekontrolli vastavalt töökoha riskihindamise tulemustele. Vajadus riskihindamiseks ja täiendavaks tervisekontrolliks võib tekkida olukorras, kus tööprotsesside käigus on toimunud nakkuse levik, saastunud toodang või töökollektiivis ilmneb mõnel töötajal nakkushaigus. Sellisel juhul on asjakohane, et tööandja saadab vastavalt riskihindamise tulemusele töötaja või töötajad täiendavasse tervisekontrolli.

Nii tööandjatel kui ka töötajatel on oluline teada sedagi, et  kehtima hakanud muudatused kitsendavad tegevusvaldkondi, kus töötajate tervisekontroll nakkushaiguste suhtes on edaspidi ette nähtud.

Tervisekontrolli läbimine on jätkuvalt nõutav toitu ja joogivett käitlevate töötajate või toidu ja joogiveega kokkupuutuvate töötajate puhul. Kontrolli peavad läbima loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega; õpetajad ja lasteasutuste töötajate ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad; abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad; tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad; kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad ja kõikidel eelpool loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Nimetatud valdkondades töötavate isikute tervisekontroll enne tööle asumist on kohustuslik. Tervisekontrolli eesmärk on ennetada nakkushaiguste levikut klientidele, tarbijatele või patsientidele nakkusohtlike töötajate poolt tööprotsesside kaudu. Tervisekontroll on ette nähtud  töövaldkondades, mis võivad olla võimalike nakkushaiguste puhangute ja epideemiate tekkekohtadeks.

Võrreldes varem kehtinud seadusega antakse sellest aastast volitus teha tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes lisaks perearstile ka töötervishoiuarstile.

Ühe muudatusena oli soov selle aasta algusest asendada seni kasutusel olnud  eraldiseisev tervisetõendi vorm tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes e-tõendiga.  E-tõendi väljatöötamine on plaanis 2017. a. jooksul. Seega tuleb jätkata tervisetõendite väljastamist paberkandjal.

Terviseameti juhend lingil: www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/meedikutele/Tervisekontrolli_juhend.pdf

Please reload

 

© 2018-2019  Rapla Perearstikeskus OÜ

Alu tee 1  A-korpus, 79515 Rapla

Tel: 485 5344