Tööajaväline abi

e-pöördumine

  • Kui teie tervisemure ei ole kiireloomuline või erakorraline, aga soovite Rapla perearstikeskusele edastada informatsiooni keskuse kinnioleku ajal, näiteks teada anda haigestumisest, et hiljem ajutist töövõimetuslehte avada, siis seda on kõige mõistlikum teha e-pöördumise kaudu.

Perearsti nõuandetelefon - 1220

Perearsti nõuandeliinile on mõistlik pöörduda, kui:

  • te soovite teada, kas teie tervisemure korral on vältimatu pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, perearsti poole või saab olukorra lahendada koduste vahenditega
  • terviseprobleem tekib väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel
  • te viibite väljaspool kodukohta või olete välismaal ega saa oma perearsti poole pöörduda (välismaalt helistades valige +372 634 6630)
  • te soovite informatsiooni Eesti tervishoiusüsteemi korralduse kohta (kuidas elukoha muutumisel perearsti vahetada, millise eriarsti juurde pöörduda, kuidas teha tervisedeklaratsiooni jm)
  • perearsti nõuandetelefon on abiks ka laste- ja hooldusasutustele juhul, kui asutuse tervishoiutöötaja ei ole kättesaadav.
  • kui teie või teie lähedane vajab inglise keelset nõustamist.

Raplamaa Haigla erakorralise meditsiini osakond

Rapla Haigla erakorralise meditsiini osakonna informatsioon:

  • Erakorralise abi saamiseks peate kõigepealt end registreerima vastuvõtukabinetis: esitage selleks isikut tõendav dokument ja tasuge esmane visiiditasu 5 €. Lisaks isikut tõendavale dokumendile võiksid (võimalusel) kaasas olla varasemate haigusjuhtude väljavõtted ja igapäevaselt tarvitatavate ravimite nimekiri.

  • Juhul, kui Teid tõi EMO-sse kiirabi ja saite siin esmase vajaliku abi ning soovitused (Teid ei jäetud haiglaravile), peate arvestama, et koju tagasi kiirabi Teid ei vii. Kojusõiduks peate leidma võimaluse ise – kas auto, bussi või takso. Koju tagasipöördumise vajadus võib tekkida ka hilisel/ öisel ajal.

  • Erakorralise meditsiini osakonda tulles peab arvestama elava järjekorraga ning haiguse raskusega. Prioriteediks on eelkõige raskes seisus olevad inimesed. Teie tervise seisundi esmase hindamise ja vaatluse teeb vastuvõtuõde, kes määrab abi andmise kiiruse ja viisi ning selle liigituse põhjal jaotame patsiendid kolme kategooriasse: